دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، شهریور 1394 
پیش بینی آماری ـ سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس

صفحه 165-181

جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالقدیر نظری؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ حسین‌علی فلاحی