برنامه‌ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک‌های سوات و باتلر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد مرودشت

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده
گردشگری به‌عنوان دومین صنعت درآمد‌زای جهان بعد از نفت با‌توجه به اثرات مثبت اقتصادی- اجتماعی فراوانی که دارد توانسته تحولی شگرف در عرصه‌ی ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های انسانی اعم از نواحی شهر‌ها و روستا‌ها داشته باشد. این صنعت که از آن به‌عنوان «امید‌بخش‌ترین راهبرد توسعه‌ی کشور‌های جهان سوم» یاد می‌شود، اگر با برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه‌ی منطقه‌ای و ملی همراه باشد؛ می‌تواند زمینه‌ساز پویایی و توسعه‌ی پایدار این‌گونه جوامع را مهیا سازد. در این پژوهش که با هدف شناخت و تحلیل زمینه‌های توسعه‌ی گردشگری در شهرستان کازرون با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، تلاش است با استفاده از تکنیک‌های قایلیت‌سنجی سوات و مدل برنامه‌ریزی باتلر به ارزیابی توانمندی‌ها و زمینه‌های توسعه‌ی گردشگری در منطقه پرداخته شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعیین وزن عوامل چهار‌گانه (S.W.O.T) از نظر20 نفر از کارشناسان گردشگری شهرستان استفاده گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن‌ست که منطقه‌ی مورد مطالعه با 17 نقطه قوت و امتیاز وزنی 224/3 و 18 فرصت و امتیاز وزنی210/3 در برابر 19 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 121/3 و 16 تهدید و امتیاز وزنی 088/3 توانمندی‌های نسبتاً بالایی برای توسعه‌ی فعالیت‌های گردشگری دارد، ولی ضعف‌ها و تهدید‌های موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندی‌ها گردیده است. سپس برای بهبود بخشیدن و توسعه‌ی گردشگری در شهرستان 7 راهبرد رقابتی – تهاجمی، 5 راهبرد تنوع، 7 راهبرد بازنگری و 6 راهبرد تدافعی ارائه گردید. هم‌چنین نتایج مدل Butler در سطح‌بندی گردشگری منطقه گویای آن‌ست که گردشگری در کازرون از هفت مرحله‌ی مدل باتلر، دو مرحله‌ی اولیه را کامل طی کرده و وارد ابتدای مرحله‌ی سوم (مرحله‌ی توسعه) شده است، که ورود به مراحل بعدی نیازمند مدیریت یکپارچه‌ی منطقه‌ای و محلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis on Strategic Planning of Tourism Development in the kazeroon Township (Using the Techniques of Swot and Butler)

نویسنده [English]

 • zahra amini 2
1
2
3
4
چکیده [English]

Abstract
Tourism is the second largest industry in the world as the next moneys of oil due to the positive effects of economic and social transformation that has a wondrous abundance is in the realm of the human settlement Role structural areas, including towns and villages have. The industry that it will lift the title of "the hope of most parts of the country development strategy of the third world", if integrated with the planning and management of regional and national, can be accompanied by a mechanism dynamics and sustainable development of the communities of these outputs. In this study, with the aim of understanding and analysis of the development of tourism in the city of kazeroon descriptive analytical approach is taken, the-by using the techniques of planning models and assessment Potential SWOT and Butler to assess the capabilities and the development of tourism in the region will be addressed. To analyze the information and determine the weight of the four factors of tops (S.W.O. T) of 20 was used for County tourism experts. As a result, the following studies and calculations were determined obtained: The study studied area with 17 strength And weighted score 224/3 and 18 opportunities and weighted score 210/3 against 19 weaknesses And a weighted score 121/3 and 16 threatened and weighted score 088/3 has high tourism potentials to be developed , but, existing weaknesses and threats has have prevented the realization of these capabilities. Then, to improve and develop tourism in the township 7 competitive strategies – aggressive, 5 diversification strategy, and 7 Review Strategy 6 Defense Strategy were proposed. Finally, paid to categorize the city for tourism by Butler model, it was clear tourism in Kazeroon the seven stage follow complete the two- stage and entered the third stage (Development stage).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Strategic planning
 • Tourism Development
 • SWOT technique
 • Butler model
 • kazeroon township
 1. تقوایی، مسعود. حسین کیومرثی. 1391. شناسایی و تحلیل قابلیت­های اکوتوریستی دریاچه کافتر به روش SWOT. نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 17، شماره 44.
 2. حسین­پور، سمیرا. صدرالله طیبی. حسن بهنام مرشدی. 1391. شناخت زیرساخت­های گردشگری وبرنامه­ریزی در جهت توسعه اقتصادی مطالعه موردی:شهرستان داراب. همایش علمی جغرافیا.
 3. حمزه، فرهاد. فاطمه هادی­اصل. 1393. ارزیابی جایگاه گردشگری عسلویه در مدل باتلر. اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران.
 4. خامدی، مریم. علی­اصغر رضوانی. 1391. جایگاه گردشگری در باغشهر ابهر. چهارمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری.
 5. رکن­الدین؛ افتخاری. عبد­الرضا مهدوی. 1385. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی( نمونه موردی دهستان لواسان کوچک) با استفاده از مدل SWOT. مجله مدرس، شماره 45، تهران.
 6. زیو­یار، پروانه. سمیه تیموری. مصطفی نوروزی. 1392. امکان­سنجی صنعت توریسم در شهر خرم­آباد بر اساس مدل تحلیلی SWOT. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دهم، شماره 39.
 7. سرایی، محمد­حسین. مسلم شمشیری. 1392. بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SWOT. جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 24، شماره 21.
 8. شاکری، عباس. فریدون سلیمی. 1385. عوامل موثر بر جذب سرمایه­گذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویت­بندی آن­ها با استفاده از تکنیک ریاضی AHP. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 1.
 9. صدر­موسوی، میر­ستار. جواد دخیلی­کهنمویی. 1383. درآمدی بر برنامه­ریزی تفرجگاه­های توریستی. نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شماره پیاپی 17، دانشگاه تبریز.

10. صفاری، امیر. عزت­اله قنواتی. خدیجه صمیمی­پور. 1391. شناسایی پهنه­های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 26.

11. ضیایی، محمود. محمود حسن­پور. 1392. تدوین حوزه­های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل­های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی مورد­شناسی: مصر، فرحزاد، محمد­آباد کوره گز، ابوزید آباد، بند ریگ و عشین، ریگ جن، جندق. جغرافیا و آمایش شهری و منطقه­ای، شماره 9.

12. طاهری­دمنه، محسن. سکینه فرقانی. رضا مستوفی المالکی. 1389. بررسی چالش‌های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی. مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه­ای، شماره هشتم.

13. قدمی، مصطفی. 1390. ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار گردشگری نمونه موردی مطالعه: کلان‌شهر مشهد. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه­ای، سال سوم، شماره نهم.

14. قنبری، یوسف. حسین کماسی. داود جمینی. آزاده آریان­پور. 1391. شناسایی و اولویت بندی جاذبه­­های گردشگری شهرستان روانسر بر اساس پتانسیل جذب گردشگر. جغرافیا و پایداری محیط، شماره 3.

 1. مرکز آمار ایران، 1390.آمار عمومی نفوس و مسکن.
 2. مطیعی لنگرودی، سید­حسن. 1390. جغرافیای اقتصادی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 3. ملکی، سعید. داود حاتمی. 1391. نقش صنعت گردشگری در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل‌های برنامه­ریزی مدل باتلر (Butler Model) و سوات (SWOT). همایش ملی شهر­های مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت­ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
  1. Bramwell. B. and lane, B. 1993. Sustainable tourism: an evolving global approach. Journal of sustainable tourism, 1(1): 1-5.
  2. Butler. R.W. 2000. Ecotourism - Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst, Keynote Adress, Pacific Rim Tourism, Rotorua, Zealand.
  3. Chiang Lee. Chien, Chun-Ping. Chang, 2008, Tourism development and economic growth: A closer look at panels. Tourism Management. 29: 179-190.
  4. Darbellay. Frederic, Stock. Mathis, 2011. Tourismas complex interdisciplinary research object. Annals of Tourism Research, 39, 441-458.
  5. Miller. G. 2001. The development of indicators for sustainable tourism: results of a Delphi survey of tourism of tourism researchers. Tourism management, 22, 351-362.
  6. Rivero. Regidor, 2009. Impacts of music festivals on tourists destination image and local community Case Study: Womad and Contempoprane Festivals in Extremadura (Spain).  M.A. European Tourism Management, Bournemouth University.1- 21.
  7. Woo. Eunju, Kim. Hyelin, Uysal. Muzaffer, 2014. Life satisfaction and support for tourism development. Annals of tourism research, 50: 84-97.
  8. Yukse, I., and Dagdeviren, M. 2007. Using the Analytic Network Process in A SWOT A nalysis-A Case Study for a Textil Firm. Journal of Information Sciences. 177(16): 3364–3382.
  9. (http://www.Kazeroonnema.ir).
  10. (UNWTO) World Tourism Organization.