تحلیلی بر تاثیر فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بر توسعه گردشگری خارجی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

یکی از مهمترین عوامل توسعه سفرهای بین المللی ،توسعه حمل و نقل و ارتباطات است.سفرهای هوایی در این بین از اهمیت خاصی برخوردار است . در زمینه حمل و نقل گردشگری ،سرعت زمانی و مکانی که هواپیما ها بوجودآورده اند نتایج وسیعی در الگوهای گردشگری داشته چراکه سفر به هرنقطه از جهان کمتر از 24 ساعت پرواز نیاز دارد در واقع هم هزینه واقعی سفر و هم زمان مسافرت کاهش یافته است با این وجود تاثیر سفرهای هوایی بر روی الگوهای گردشگری بین المللی همیشه یکسان نیست.
بدین منظور جهت بررسی موضوع فوق در این مقاله فرودگاه امام خمینی (ره)(مهمترین فرودگاه بین المللی کشور)به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و با استفاده از اطلاعات مربوط به تعداد پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام از 47 فرودگاه بین المللی جهان طی که سالهای 88-84 به فرودگاه امام پرواز برنامه ای داشته اندو اطلاعات مربوط به ورود گردشگران طی سالهای فوق به فرودگاه امام و با کاربرد مدلهای رگرسیون،اندازه و مرتبه و سریهای زمانی و نرم افزارSpss و Itsm به تحلیل تاثیر تعداد پرواز برتعداد گردشگر ورودی(مدل رگرسیون) رتبه بندی فرودگاههای فوق بر اساس تعداد مسافر و تعداد پرواز ورودی و خروجی به فرودگاه امام (مدل اندازه و مرتبه)و پیش بینی تعداد مسافر و تعداد پروازورودی و خروجی فرودگاه امام طی سالهای 94-90 (مدل سری زمانی) پرداخته شده است. نتیجه تحلیل فوق مشخص می کند ارتباط مستقیمی بین تعداد پرواز و تعداد گردشگری ورودی به فرودگاه امام وجود داردواز بین فرودگاه هایی که طی سالهای فوق به فرودگاه امام پروازبرنامه ای داشته اند به ترتیب ، فرودگاه دبی،شارجه،استامبول، دمشق و فرانکفورت رتبه اول تا پنجم را کسب کرده اند وسایر فرودگاهها ،آمستردام،لندن،بانکوک،دوحه،کوالالامپور پاریس ،وین و...دررتبه های بعدی قرار دارند.همچنین تعدادمسافران ورودی وخروجی فرودگاه امام در حال افزایش است.
کلمات کلیدی: فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)گردشگری خارجی،پروازهای بین المللی، صنعت گردشگری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical research on Emam Khomeini international Airport effects on external Tourism

نویسنده [English]

  • mohsen saghaei
پیام نور
چکیده [English]

An analytical research on Emam Khomeini international Airport effects on external Tourism
Abstract:
On of the most important factors of development of international traveling is the development of transportation and communication .traveling by air has its own special importance.
Regarding the field of transportation, Tourism, time and place speed that planes have brought forth ,they have had a vast number of consequences on tourism patterns , because it takes less than 24 hours to travel across the world from any place.
In fact there has been a reduction in both time and money finance to travel by air. yet the effects of traveling by air are not always the same.
So in this article in order to analyze the above mentioned subject ,the Emam Khomeini international Airport has been selected ,as a case study and the most important airport of the country .using the number of travelers and the number of flights information to and from this airport to 47 international Airport s of the world ,during the years 84 to 88 .
Using regressions time & measure and time series Models. Also using Spss and Itsm soft wares ,I have analyzed the number of flights of tourism(regression model)the airport grading among the world airports ,the number of travelers and flights to and from this airport has been considered (time series model).
It is also anticipated that the number of travelers will be increased in coming years .
Key words: Emam Komeini international Airport, external Tourism ,International flights, Air industry transportation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Emam Komeini international Airport
  • external Tourism
  • International flights
  • Air industry transportation
آرزومندی، رسول 1389. برنامه ریزی حمل و نقل هوایی و توسعه صنعت گردشگری (مورد مطالعه: فرودگاه مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی، سقایی، محسن، دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی، گروه مدیریت جهانگردی.
2-آذر، عادل، مومنی، منصور، 1380. آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران.
3 - استیون، ویلیامز 2009. جغرافیای گردشگری، ترجمه محمود ضیایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
4-بهشتی، شیدا 1388. بررسی عملکرد اقتصادی،صنعتی وگردشگری فرودگاه مهرآباد، پایان‌نامه کارشناسی، سقایی، محسن، دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی، گروه مدیریت جهانگردی.
5- بزرگ‌نیا، ابوالقاسم و حسینعلی نیرومند، 1378. سری های زمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
6- تولایی، سیمین. 1386. مروری بر صنعت گردشگری، تهران، دانشگاه تربیت معلم جلد اول.
7-جلالی فرهانی، مجید. 1388. مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی، انتشارات دانشگاه تهران.
8- دانشپور، فرناز. 1389. تحلیلی بر صنعت حمل و نقل هوایی و تاثیر آن بر صنعت گردشگری (مورد مطالعه: فرودگاه رشت)،  پایان‌‌نامه کارشناسی، سقایی، محسن، دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی، گروه مدیریت جهانگردی.
9- رمضانی، 1388. تاثیر فرودگاه اصفهان بر فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی، سقایی،  محسن، دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی گروه مدیریت جهانگردی.
10-زمانی، نبی‌ا... 1389. نقش فرودگاه ساری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی سقایی، محسن، دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی، گروه مدیریت جهانگردی.
11-سقائی، محسن. 1388. امورمسافرت وصدور بلیت،انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
12-سقایی، محسن. 1388. تحلیلی بر تاثیر فرودگاه مهرآباد برتوسعه اقتصادی، صنعتی و گردشگری تهران، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه ای، شماره سوم، دانشگاه اصفهان
13-سقایی، محسن 1392. تحلیلی برتاثیر حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری مدهبی (مورد مطالعه: فرودگاه مشهد). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،دانشگاه اصفهان
14-سالنامه حمل و نقل هوایی کشور، 1388-1384. انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری، تهران.
15-ضرغام بروجنی، حمید. 1389. برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی، انتشارات مه‌کامه، تهران
16-فرزین، محمدرضا. 1387. اقتصاد گردشگری، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران.
17-کوتاه‌زاده، کیانا. 1390. نگاهی بر صنعت حمل و نقل هوایی، پایان‌نامه کارشناسی، زمانی، علی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، گروه مدیریت جهانگردی.
18-لباف، هاجر. 1394. توسعه گردشگری شیراز با تاکید بر صنعت حمل و نقل هوایی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، سقایی، محسن،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه جغرافیا،
19-منصوری، سمیه. 1392. تاثیر حمل و نقل هوایی برتوسعه گردشگری تفریحی (مورد مطالعه: فرودگاه کیش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، سقایی، محسن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه جغرافیا.
20-مهدوی، مسعود، طاهرخانی، مهدی. 1383. کاربرد آمار در جغرافیا، نشر قومس، تهران.
21-مهدیه، امین. 1389. توسعه صنعت گردشگری تبریز و عوامل موثر بر آن با تاکید بر فرودگاه تبریز پایان‌نامه کارشناسی، سقایی، محسن، دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی، گروه مدیریت جهانگردی.
22-موسایی، میثم. 1390. مبانی اقتصاد توریسم، انتشارات مهکامه، تهران
23-نوابخش، مهرداد، صفی، سمیه. 1391. جامعه‌شناسی گردشگری (تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه‌شناسی توریسم) انتشارات بهمن برنا، تهران
24.Bello, Y., Ojo, Bello, M. Busayo, Raja, N. and Raja Yosof. 2014. Travel and Tourism Business confidence index in  Nigeria issues and challenges. African journal of Hospitality, Tourism and leisure, 3(2).
25.Fengjun Jin, Fahui Wang, and Yu Liu, 2004. Geographic Patterns of Air  Passenger  Transport in china 1980-1998: Imprints of Economic Growth, Regional inequality, and Network Development. 56(4): 471-487.
26. Iran air Travel information Time Table 2011, THR 009.
27.Koo, Tay David, Timothy, Daid. 2011. Air transport capacity and tourism demand.
28.Komain Kantawateera, Thong phon. Promska na  Sakolnakorn, Patarapong K oreksakul 2014. Tourist Transportation problems and Guidelines for developing the Tourism industry in khon kaen Thailand, Asian social science, 11(2).
29.Lohmann, G. and Pearce, D.G. 2012. Tourism and Transport relationships, the suppliers perspective in gateway destinations in new Zealand Asia pacific journal of tourism research 17(1):14-29.
30.Roberto, D., Pisonero 2015. Tourist Activity in the Mediterranean Spanish arch, International Journal of Social Science Research, Vol. 3.
31.Valter, Di. Giacuinto, Andrea Migliardi, 2014. Low cost carriers and foreign Tourism inflows: a integrated var. analysis for Italy Almatourism, journal of Tourism, culture and Temitorial Development. 5 no 9
32.Tang, X.M. 2006. Causality between tourism and economic growth in the United States. Journal of information Management, 23(6): 451-467.
33.www.ikia.airport.ir.
34.www.airport.ir.
35.www.vista.ir.