مکانیابی بیمارستان های شهر اهواز با تاکید بر پدافند غیر عامل با استفاده از مدل واریوگرام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

انسان ها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیب ها، جنگها و تهاجم ها و بلایا روبرو بوده و از این رو آسیب های جانی و مالی زیادی به آنها وارد شده است، امروزه هدف قرار گرفتن شهرها به خصوص بیمارستان ها و مراکز به منظور تضعیف روحیه و وارد آوردن صدمات اقتصـادی و از همگسیختگی نظام اجتماعی انجام می گیرد و ضرورت توجه به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه است. باتوجه به اینکه شهر اهواز در طول هشت سال جنگ تحمیلی مورد حملات زیادی قرار گرفته و در حال حاضر از مسئله ریزگرد ها رنج می برد بنابراین هدف از این پژوهش، مکانیابی بیمارستان های شهر اهواز با تاکید بر پدافند غیرعامل است نوع تحقیق توسعه ای ـ کاربردی و روش شناسی آن توصیفی ـ تحلیلی است تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، اصول و معیارهای مدنظر طراحی گردیده و سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیلهای کیفی، فرایند کار تداوم یافته است.نتایج حاصل از پژوهش انجام شده حاکی از آن است که در برنامه ریزی و مکانیابی بیمارستان ها، نقشه های همپوشانی حاصل از مدل عملگرهای اشتراک و گامای فازی 1.6 =γ، مناسب بودند؛ نتایج حاصل از آنها مؤید این مطلب بود که در وضع موجود، از بین 27 بیمارستان شهر اهواز فقط بیمارستان های بقایی، بوستان، شفا،گلستان، فاطمه زهرا،تامین اجتماعی و امیرالمومنین از نظر پدافند غیرعامل در وضعیت مطلوب به سر می برند، بیمارستان های بهشتی ، ابوذر و شرکت نفت از نظر پدافند غیرعامل در وضعیت نامناسب به سر می برند.در پایان کار هم پیشنهاداتی برای این مسئله ارائه داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location of hospitals in the city of Ahvaz, with emphasis on Passive Defense by using variogram model

نویسنده [English]

 • mehdi alizadeh 1
1 Graduate student of geography and urban planning University shahid Chamran ahvaz
2
چکیده [English]

Introduction: human beings from the beginning of creation until now always with a variety of injuries, wars and invasions and faced disaster have been. And damage to life and property is much to them Entered The targeting of cities, especially and hospitals,to demoralized and inflict economic damage and disruption of social order is Since Ahvaz during the eight years of war Is attacked has been. The aim of this study is That to Location the hospital of Ahvaz with an emphasis on passive defense
Methods: Type Research Development of applied research methods Check is Analytical . Our study area eight is Area in Ahwaz. Data analysis has been conducted With is the theoretical foundations And using geographic information system And Fuzzy Share And the use of variogram model
Results: The findings from the study show. That At The planning and location for hospitals in Ahvaz. Overlay maps resultant the model The factor and fuzzy gamma 1.6 = γ, were appropriate. At situation present, Between the 22 hospitals in city Ahvaz Only 4 hospitals in the number 4 region From the perspective passive defense In a good condition.
Conclusion: The results show that in the city Ahvaz With regard to economic status That In the country As well as geopolitical position and historical background of In terms of the threat of war At Past and present a very important city in Iran.in addition. Hospitals in the city are not suitable for passive defense And is require a more detailed plan and structured strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Location
 • Hospital
 • passive defense
 • Variogram
 • Ahvaz
 1. احمدی، میترا. 1387. جهانی شدن و پایداریشهری. انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران.
 2. اسکندری، حمید. 1389. دانستنی­های پدافند غیرعامل. انتشارات بوستان حمید، تهران.
 3. اسمعیل‌زاده، الهام. طاهره نصیرزاده. 1392. تحلیلگر زمین آماری در arc gis، مولف کوین جانستون. نشر ماهواره، چاپ اول، تهران.
 4. اطهاری، کمال. 1389. اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران. فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 7، صص 56- 65.
 5. پورمحمدی، محمدرضا. 1387. برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری. انتشارات سمت، تهران.
 6. تقوایی، مسعود. علی جوزی خسلویی. 1391. مدیریت و برنامه­ریزی بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل SWOT ؛ مطالعه موردی: مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره: 2، شماره: 6، کد COI مقاله: JR_GPS-2-6_004 ص 14/
 7. جلالی، غلامرضا. سیدجواد هاشمی فشارکی. 1386. نقش دفاع غیرعامل و مدیریت بحران در شهرسازی، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بحران جامع در حوادث غیرمترقبه، دانشگاه تهران.
 8. حسینی، سید بهشید. 1390. الزامات پدافند غیرعامل در بناهای درمانی، سومین پودمان آموزش مدیران دفاتر فنی دانشگاه­های علوم پزشکی سراسر کشور.
 9. حسینی­امینی، حسن. صالح اسدی. مهدی برنافر. 1389. ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه­ریزی پدافند غیرعامل، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی): پاییز 1389، دوره 15، شماره  18، صص 129-149
 10. خمر، غلامعلی. حسام الدین صالح گوهری و زهرا حسینی. 1393. امکان سنجی مکان گزینی پناهگاه شهری با استفاده از مدل IO و روش AHP مطالعه موردی محلات 13گانه منطقه یک شهر کرمان، فصل­نامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم،صص29-41
 11. دهخدا، علی ا کبر. 1351. لغتنامه دهخدا. جلد چهارم، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 12. زارع­پور، مهدی، صدیقه جعفری و سجاد بنابی. 1390. امنیت سامانه­های متحرک. جلد اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، تهران.
 13. سعیدنیا، احمد. 1387. کاربری زمین شهری، کتاب سبز شهرداری­ها، جلد دوم، انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، تهران.
 14. شجاع عراقی، مهناز. سیمین توالیی و پرویز ضیائیان. 1390. مکانیابی بهینه پایگاه­های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران. مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره 21، اصفهان، صص 32- 61.

15. شهسواری، حامد. وحید قربانی، بهاره ربیعی. 1394. تبیین اصول و ملاحظات دفاع شهری و رویکرد پدافند غیرعامل با تاکید بر سلولار نمودن شهرها. مجله مدیریت شهری، شماره 38، بهار، صص 371-390

 1. شیعه، اسماعیل. 1386. مقدمه­ای بر مبانی برنامه­ریزی شهری. انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ نوزدهم، تهران.

17. عزیزی، محمد مهدی. مهدی برنافر. 1391. ارزیابی آسیب­پذیری شهری ناشی از حملات هوایی، مجله­ علوم و فناوری­های پدافند غیرعامل، سال 127-137، شماره 2، ص 2

 1. فردرو، حسن. 1387. استراتژی آمادگی دفاع غیرعامل در دیدگاههای پدافند غیرعامل، انتشارات عباسی، تهران.
 2. فلاحی، علیرضا. 1393. مستندسازی طراحی شهر زیرزمینی  گوجی در ویتنام از منظر پدافند غیرعامل، مسکن محیط و روستا، شماره14، پاییز، صص50-63
 3. کامران، حسن. حسین امینی. 1390. شاهزاده ساختار و استراتژی­های پدافند غیر عامل، مجله جغرافیا، شماره 30،  صص 302- 318

21. کیانی، اکبر. غریب فاضل­نیا و فرضعلی سالاری سردری. 1392. مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران. مجله: پژوهش های بوم شناسی شهری،  دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان، صص81-100

22. متقی، طاهره. سیدعلی مرتضوی مهرآبادی. 1390 مالحظات معماری و شهرسازی در پدافند غیرعامل، سومین کنفرانس ملی عمران شهری. 3-5 آبانماه 1390، سنندج، ص28

23. محمدی ده چشمه، مصطفی. سعید حیدری­نیا. 1394. مدل­سازی مکانی همجواری کاربری­های ویژه از دیگاه پدافند غیرعامل در کلان شهر اهواز. فصل­نامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره2، تابستان، صص211-236.

 1. موحدی نیا، جعفر. 1385. مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل. معاونت آموزش و نیروی انسانی ـ مرکز برنامه ریزی و تالیف کتاب­های درسی، تهران.
 2. موحدی نیا، جعفر. 1388. اصول و مبانی پدافند غیرعامل. پژوهشکده مهندسی پدافند غیرعامل، چاپ سوم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

26. نیکومنش، محمدرضا. علیرضا نظرخواه و جواد پناهیان. 1393. ارزیابی روش­های اجرای پدافند غیرعامل در زمینه انرژی و صنایع مرتبط، مجله بین­المللی علوم پایه و تحقیقات کاربردی. صص1-9.

 1. Alexander, D.  2002. "From Civil Defense to Civil Protection", Journal of Disaster Prevention and Management, 11:3.
 2. Gibson, Gary. 1997. An introduction to seismology, disaster prevention and management, volume 6, number 5, mcb university press, emerald group limited.
 3. Goehhering, A.2009. Analytical methods to enhance passive urban design.26th conference in passive and low energy architecture, Quebec City, Canada.
 4. Leritina, G., and Hauskenc, K. 2011. Preventive strike vs. false targets and protection in the fence strategy. Reliability engineering and system safety, vol96, issue8 (p.912-924).
 5. Li, A., Nozick, L., Xu, N. and Davidson, R. 2012. Shelter location and transportation planning under hurricane conditions, School of civil and environmental engineering, Cornell University, transportation research part, 48: 715–729.
 6. LI, Zhaoxue, XChicago, Linyu, 2010. Evaluation indicators for urban ecological security based on ecological network analysis, Journal of Procedia Environmental Sciences, 2: 7.
 7. Quarol, M. 2005. Does democracy preempt civil wars? Journal of politician Economy. 21. London. P8
 8. Schmidtlein, M.C., Shafer, J.M., Berry, M. and Cutter, S.L. 2011. Modeled earthquake losses and social vulnerability in Charleston, South Carolina, Applied Geography, 31: 269-281.
 9. Tang, A. and Wen, A. (2009): An intelligent simulation system for earthquake disaster assessment, Computers & Geosciences, 35: 871–879.