بررسی ظرفیت های گردشگری جهت توسعه گردشگری شهری خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

امروزه گردشگری شهری را یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان می‌دانند. به همین سبب، مسؤلان امور گردشگری و شهری در پی ارتقا و گسترش آن بر آمده‌اند. گردشگری بر اساس وجود جاذبه های دیدارگر شکل می‌گیرد و یکی از پر جاذبه‌ترین مکان‌های گردشگری‏‏‏‎‏، شهرها می‌باشند. شهرخرم آباد از جمله شهرهای تاریخی کشور است که ویژگی‌های لازم برای توسعه گردشگری شهری را داراست، در این راستا سؤالات پژوهش طرح شد: 1-جاذبه‌های اصلی گردشگری شهری خرم‌آباد کدامند؟ 2-وضعیت خدمات و زیرساخت‌ها در شهر خرم‌آباد به چه صورت است؟ 3-آیا شهر خرم‌آباد ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری را دارد؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی- نظری و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. نوع داده‌ها کمی می‌باشد و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های استنباطی (خی دو و ضریب همبستگی کندال) با استفاده از نرم‌افزار Spss انجام شده است. هدف این پژوهش شناخت ظرفیت‌های گردشگری لازم برای ارائه الگوی توسعه گردشگری شهری برای خرم‌آباد می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد، شهر خرم‌آباد ظرفیت لازم را برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دارد و بین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و توسعه گردشگری در شهر خرم‌آباد رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Touristy Capacities in order to Urban Touristy Development in Khorramabad City

چکیده [English]

Nowadays the urban tourism considers as one of the most important factors in the economic society and welfare of city and citizens. Therefore urban and tourism are responsible to develop it. The tourism is made on the basis of the tourism attractions. Today the cities are the most attractive tourism locations and Khorram Abad is one of the Iranian historical cities which have essential capacities to develop urban tourism. The questions of this investigation are:
1- Which are the main attractions of the khorrom Abad city?
2- How are infrastructure and services status in the city?
3- Does the city have the essential capacity for changing a tourism pole?
The survey methods in this investigation is descriptive and analytical and its type is applicable – theoretical and the method of data gathering is used as librarial and measurmental methods. The data type is quantities and analysis of data is used as the comprehensive methods with spess software. The object of this research is recognition of essential tourism capacity to offer development for urban tourism model for the city. The result of research indicated that the city has the essential capacity for changing tourism pole between urban infrastructure and services and tourism development exists as a meaningful relation in Khorram Abad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban tourism development
  • Tourism capacity
  • tourism infrastructure
  • Khorram Abad