ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس تندرو (BRT) در کلان‌شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور مرکز وزوان

3 سایر

چکیده

  یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که شهرها همواره با آن درگیر هستند، موضوع حمل و نقل است که در بسیاری از طرح‌های شهری به عنوان محور اصلی موضوعات مطرح است. امروزه عواملی از قبیل رشد سریع جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش مالکیت خودرو و استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی و مشکلات فراروی توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، به این مقوله شهری ابعاد جدیدی داده است؛ لذا اقداماتی که بتوان با آن سیستم حمل و نقل را به گونه‌ای تغییر داد که باعث استفاده‌ی کاراتر از بسترها،‌ امکانات و تسهیلات موجود شود، به عنوان راه برون رفت، باید مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا به‌کارگیری وسایل حمل و نقل عمومی سریع از جمله سیستم اتوبوس تندرو (BRT)، یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در کلان‌شهری مانند اصفهان موثر باشد. از آن جایی که در سال‌های اخیر یکی از گرایش‌های مورد توجه مدیریت کلان‌شهر اصفهان اجرای این سیستم بوده، به طوری که هم اکنون این شهر یک خط BRT به طول20 کیلومتر دارد و با توجه به ضرورت ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌هایی که در حوزه‌ی عمومی انجام می‌گیرند، ارزیابی عملکرد این سیستم در مطلوبیت حمل و نقل عمومی در کلان‌شهر اصفهان اهمیت دارد. از این‌رو هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم BRT در کلان‌شهر اصفهان بر اساس شاخص‌های حمل و نقلی از دیدگاه مسافران آن است که برای رسیدن به این هدف، خط یک BRT شهر اصفهان به‌عنوان نمونه‌ی مطالعاتی در نظر گرفته شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش به‌صورت اسنادی-کتابخانه‌ای و میدانی از طریق پرسش‌نامه، به‌صورت پرسش‌گری مستقیم بوده که با استفاده از فن‌های توصیفی، استنباطی و آزمون T تک دامنه‌ای در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد مثبت این خط و رضایتمندی مسافرین آن بر اساس اهداف حمل و نقلی، در کلان‌شهر اصفهان است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • mohsen saghaee 1
  • zohreh sadeghi 2
  • nastaran aghili 3
-افتخاری، قدرت. 1386. طرح ایجاد خطوط BRT در شهر اصفهان. معاونت حمل و نقل و ترافیک، شهرداری اصفهان.
2-سید حسینی، مهدی و راستیان تهرانی. 1389. مدل ارزیابی فنـی و اقتصـادی عملکـرد سیستم­های اتوبوس تندرو و قطار سبک شهری در کلان‌شهرهای ایران، (مطالعه­ موردی: تهران). دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
3-صادقی، زهره. 1389. شاخص­های رشد و توسعه­ تسهیلات و زیر ساخت­های حمل و نقل و ترافیک کلان‌شهر اصفهان و عملکرد آن در سال‌های 1382 و 1388. شهرداری اصفهان، معاونت حمل و نقل و ترافیک.
4-صلواتی، علیرضا و طیبه آقاها. 1391. افزایش ایمنی و کارایی در سیستم اتوبوس‌رانی تندرو (مطالعه­ی موردی: خط یک اتوبوس‌رانی تندرو شهر اصفهان)، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، صفحات 1-15.
5-عباسقلی­زاده، حامد. 1389. ارزیابی سیستم اتوبوس سریع (BRT) در شهر تبریز به روشAHP. دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، صفحات 1-15.
6-علی­پور، عباس، علی یزدانی و زهرا زارع. 1391. بررسی اثرات احداث سامانه BRT بر بهبود روند زندگی شهری در تهران (مطالعه­ موردی: مسیر آزادی-تهران پارس). دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، صفحات 1-14.
7-عمران­زاده، بهزاد. 1388. ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل BRT در کلان‌شهر تهران، مهدی قرخلو، دانشگاه تهران، گروه جغرافیا.
8-فصل­نامه­ی مطالعات مدیریت ترافیک 1390. استقرار بهبود و توسعه­ی اتوبوس­های تندرو  BRT راه­ حلی برای کاهش ترافیک کلان‌شهرها، شماره 20، صفحات 52-89.
9-کرباسی، عبدالرضا؛ فریماه صالحی و مرتضی خشایی­پور. 1390. مقبولیت و اث بخشی راه‌اندازی اتوبوس­های تندرو در مسیر چمران. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، صفحات 1-14.
10-کرباسی، عبدالرضا. 1390. نقش اتوبوس­های تندرو (BRT) در کاهش هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوا و مصرف سوخت، مهندسی عمران شریف، ویژه‌ی حمل و نقل شهری، دوره‌ی 2-27، شماره‌ 3.
11-گلستان نژاد، ابوالقاسم. 1391. آمارنامه­ شهر اصفهان در سال 1390، معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، شهرداری اصفهان.
12-لطیفی، مریم و زهره صادقی. 1391. حمل و نقل عمومی ضرورت‌ها و راه­کارها. معاونت حمل و نقل و ترافیک، شهرداری اصفهان.
13-مختاری موغاری، علی. 1388. تجزیه و تحلیل رضایت مسافران از استقرار اتوبوس‌های تندرو، دانشگاه تهران، مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل و ترافیک.
14-مهندسین مشاور دانشگاه صنعتی اصفهان. 1387. سیستم اتوبوس سریع (BRT)، معاونت حمل و نقل و ترافیک، شهرداری اصفهان، جلد اول.
15-نادران، علی. 1390. مدیریت حمل و نقل شهری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
16.Henrik Hall, Carl, 2006. A Framework for Evaluation and Design of an Integrated PublicTransportation, Department of Science and Technology, Linkopings University.
17.Hook W. 2012. The BRT Standard Version 1.0, University of Washington, 47p.
18.Khademi, 2006. Choice of Rail Transportation System in a Cities Corridor, M.A. thesis in Tehran University.
19.Levinson, H., Zimmerman, S., Clinger, J., Gast, J., Rutherford, S. and Bruhn, E. 2003. TCRP REPORT 90, Bus Rapid Transit, Vol. 2: Implementation Guidelines. University of Washington Seattle, WA, Transit Resource Center Philadelphia, PA. pp. 10-138.
20.Lloyd W. 2003. A Source Book for Sustainable Transport: Bus Rapid Transit, (Institute for Transportation and Development Policy), Editor: Karl Fjellstrom, Manager. Manfred Breithaupt, GTZ Transport and Mobility Group.