نویسنده = کرامت الله زیاری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایۀ اجتماعی در کلان‌شهرهای مذهبی ایران. مورد پژوهش: کلان‌شهر قم

دوره 10، شماره 35، بهار 1399، صفحه 51-66

10.30488/gps.2020.91921

کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی


2. سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 18-36

کرامت الله زیاری؛ علی اصغر پیله ور؛ محمد احمدی


3. ارزیابی نقش توسعه اجتماعی در تحکیم حس مکانی (مطالعه موردی: محلات ناحیه 10 شهر سنندج)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 83-98

کرامت الله زیاری؛ امیر شریفی؛ کیومرث نعیمی