نویسنده = کرامت الله زیاری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایه اجتماعی در کلانشهرهای مذهبی ایران مورد پژوهش: کلانشهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

علی مهدی؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد


2. سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 18-36

کرامت الله زیاری؛ علی اصغر پیله ور؛ محمد احمدی


3. ارزیابی نقش توسعه اجتماعی در تحکیم حس مکانی (مطالعه موردی: محلات ناحیه 10 شهر سنندج)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 83-98

کرامت الله زیاری؛ امیر شریفی؛ کیومرث نعیمی