کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
تعداد مقالات: 6
4. تبیین و ارائه مدل ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی در ایران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 107-132

حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ ویدا ابیانه؛ سیدراشد صفوی


5. سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری رود دره ای استان تهران)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 71-88

حمدالله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


6. بررسی اثرات گردشگری بر توسعه‌ روستایی از دیدگاه جامعه‌ میزبان

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 19-46

سیروس قنبری؛ مریم قاسمی؛ مرضیه پورجوپاری