کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
بررسی سیستم تأسیسات آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل در شهر یاسوج

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 183-198

10.30488/gps.2020.209510.3139

مجید ریاحی پور؛ محسن کلانتری؛ سیده پریا پرهیز


آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و GIS. مطالعه موردی شهر گرگان

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 23-43

قدیر صیامی؛ غلامرضا لطیفی2؛ کاظم تقی‌نژاد؛ ابراهیم زاهدی کلاکی