کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 113-134

10.30488/gps.2022.347408.3553

امید پیریان کلات؛ علی شکور؛ سمیه راستی فرد؛ سمانه تیموری


تحلیل فضایی نابرابری‌های اجتماعی در منطقه مغان

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 225-244

10.30488/gps.2019.78922.2407

علی شماعی؛ واحد آقائی؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی


تحلیل عدالت فضایی استانهای کشور با روش های MADM مطالعه موردی: بخش شبکه های ارتباطی استان کرمان

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.30488/gps.2019.85829

فرزانه ساسان پور؛ سامان حیدری؛ اسماعیل پیری؛ باقر احمدی


تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر مریوان

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 91-102

طاهر پریزادی؛ فرشته حسینی؛ حسین بهبودی مقدم


ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه‌ موردی کلان شهر تبریز

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 82-101

شهریور روستایی؛ الی ناز بابایی؛ زهرا کاملی‌فر