کلیدواژه‌ها = سلسله مراتب شهری
تحلیل تغییرات سلسله مراتب شهری استان زنجان دورة 90 - 1355

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 1-16

جلیل محمدی؛ الهام رستمی


بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس(1385-1355)

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 23-45

صدیقه لطفی؛ کیومرث ایراندوست؛ ادریس باباخانزاده