کلیدواژه‌ها = مدل ویکور
ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار در منطقه خاورمیانه با تاکید برکشور ایران

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 99-114

سمیه محمدی حمیدی؛ نوبخت سبحانی


بررسی عملکرد شهرهای میانه اندام در فرایند توسعه پایدار ناحیه‌ای (مطالعه موردی: شهر بوکان)

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 99-114

نوید آهنگری؛ سمیه محمدی حمیدی؛ فخرالدین حسین زاده