کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 9
3. حکمروایی شایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 105-122

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ فاطمه صالحی طالشی؛ علیرضا خواجه شاهکویی


5. ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی


9. تحلیل فضایی از تأثیر دین داری بر سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 1-22

جمال محمدی؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی