کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 5
1. پهنه‌بندی توسعۀ کارست‌سطحی در توده آهکی بیستون با استفاده از مدل منطق‌فازی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 89-106

علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ جواد رفیع شریف آباد


2. بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 91-112

حسین حاتمی نژاد؛ رامین قربانی؛ ابراهیم فرهادی


4. مکان‌یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی. مطالعه‌ موردی شهر گرگان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 122-139

سیدعلی تقی زاده دیوا؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ میرمسعود خیرخواه زرکش