کلیدواژه‌ها = رشد هوشمند
ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند

دوره 11، شماره 42، بهمن 1400، صفحه 127-142

10.30488/gps.2020.227234.3227

کرامت الله زیاری؛ سعید حاجی بابایی؛ کیانوش ذاکر حقیقی


بررسی نقش رشد هوشمند در توسعه پایدار شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر)

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 181-200

اسدالله دیوسالار؛ اسماعیل علی اکبری؛ امیر بخشی