کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری شهری
تحلیلی بر وضعیت محلات شهر از منظر مولفه‌های تاب آوری شهری (مطالعه موردی: محلات شهر تنکابن)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402

10.30488/gps.2023.360912.3576

حسین مبری؛ داریوش ستارزاده؛ آرش ثقفی اصل؛ مسعود حق لسان


تحلیل مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری در مناطق چهارگانه شهر ساری

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402

10.30488/gps.2023.374359.3599

کیا بزرگمهر؛ عیسی قسمی طوسی؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ امنه حقزاد