کلیدواژه‌ها = ویکور
ارزیابی شاخص‌های عینی شهر سبز در کلان‌شهر مشهد

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 135-150

10.30488/gps.2023.381265.3610

سید مصطفی حسینی؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ امید علی خوارزمی


بررسی جغرافیایی شبکه‌ریلی ایران به لحاظ پراکندگی با رویکرد آمایش سرزمین

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 97-113

10.30488/gps.2019.100861

راضیه سادات مجیدی؛ محمد میره ای؛ سید عباس احمدی


سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان گستان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 209-222

محمدباقر مسعودی؛ ابراهیم معمری؛ فرهاد معمری