دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 1-258 
ارزیابی مطلوبیت سایت‌های مسکن مهر شهر اردبیل به لحاظ دسترسی به خدمات عمومی

صفحه 157-174

10.30488/gps.2020.164681.2967

عطا غفاری گیلانده؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ علی عزیزی؛ ساسان نیکفال مغانلو