دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 1-262 
7. شناسایی الگو‌های باران‌زای غرب ایران

صفحه 107-120

مختار کرمی؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی


14. تحلیل زمانی – مکانی توفان‌های تندری در ایران

صفحه 213-232

فیروز مجرد؛ جعفر معصوم پور؛ سمیرا کوشکی؛ مرتضی میری