دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 1-180 
4. ارزیابی توانمندی پهنه‌های مستعد توسعه طبیعت‌گردی

صفحه 65-82

مسلم شجاعی؛ مژگان تراب احمدی؛ مهشید منزوی


5. بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک

صفحه 83-105

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ علی‌اکبر تقی‌پور


6. تحلیل فضایی و پهنه‌بندی احساس امنیت روستاییان

صفحه 105-127

علیرضا دربان آستانه؛ حشمت‌اله عسگری؛ فاطمه قربانی


8. بررسی رابطه‌ بین سرمایه‌ اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی شهری

صفحه 151-179

غلامرضا خوش فر؛ علیرضا خواجه‌شاهکوهی؛ شهاب کرمی؛ رضا بارگاهی