کلیدواژه‌ها = پلایا
تحلیل و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تمرکز و جدایی گزینی اقتصادی در شهر اردبیل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 73-94

10.30488/gps.2022.312714.3469

مریم جامی اودولو؛ محمدحسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد