کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار)

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 51-66

خدیجه صادقی؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ سیروس قنبری


بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت استراتژیک در شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 69-82

راضیه مصدق؛ محمدعلی احمدیان؛ حمید جعفری؛ مهدی جهانی


امنیت غذایی و پیامدهای آن در مناطق روستایی

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 113-130

داود جمینی؛ عباس امینی؛ حامد قادرمرزی؛ جعفر توکلی


بررسی تأثیرات اقتصادی سدهای مخزنی بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مورد: سد کارون سه-شهرستان ایذه)

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 185-200

حجت ا... صادقی؛ اسکندر صیدایی؛ محمدرضا رضوانی