کلیدواژه‌ها = VIKOR
ارزیابی شاخص‌های عینی شهر سبز در کلان‌شهر مشهد

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 135-150

10.30488/gps.2023.381265.3610

سید مصطفی حسینی؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ امید علی خوارزمی


بررسی چیدمان مکانی پارک‌های شهری و ارائه الگوی بهینه آن با استفاده از مدل .VIKOR مطالعه موردی: پارک‌های منطقه‌ای شهر اردبیل

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 145-161

10.30488/gps.2019.134738.2806

عطا غفاری گیلانده؛ ساسان نیکفال مغانلو؛ منصور مصطفی پور؛ رضا هاشمی معصوم آباد


بررسی جغرافیایی شبکه‌ریلی ایران به لحاظ پراکندگی با رویکرد آمایش سرزمین

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 97-113

10.30488/gps.2019.100861

راضیه سادات مجیدی؛ محمد میره ای؛ سید عباس احمدی


سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان گستان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 209-222

محمدباقر مسعودی؛ ابراهیم معمری؛ فرهاد معمری


تحلیلی بر نابرابریهای توسعه بهداشتی و سلامت در منطقه البرز جنوبی

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 49-68

محمد میره ای؛ هادی علیوردیلو؛ سهراب امیریان؛ محمود علیوردیلو


شهر و عدالت فضایی؛ تحلیلی بر پراکنش خدمات عمومی شهری در نواحی 22گانه شهر سنندج

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 173-186

کیومرث نعیمی؛ فریدون بابائی اقدم