کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تبیین عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ایلام

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 109-132

10.30488/gps.2023.392939.3633

مهدی نیک سرشت؛ حسین فراهانی؛ بهروز محمدی یگانه؛ شاه بختی رستمی


بررسی نقش رشد هوشمند در توسعه پایدار شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر)

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 181-200

اسدالله دیوسالار؛ اسماعیل علی اکبری؛ امیر بخشی


ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار در منطقه خاورمیانه با تاکید برکشور ایران

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 99-114

سمیه محمدی حمیدی؛ نوبخت سبحانی


تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 53-64

سعید ملکی؛ محمدجواد کاملی فر؛ زهرا کاملی فر


سنجش اثرات گردشگری ساحلی بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی استان گیلان

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 145-160

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ یاسر رمضان نژاد؛ مهدی پورطاهری


بررسی توسعه کالبدی ـ فضایی شهرهای ساحلی با تأکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر بندرترکمن

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 151-166

زهرا محمدی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ عبدالعظیم قانقرمه


تحلیل وضعیت محیط زیست کلان‌شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 183-198

جمال محمدی؛ محمدرضا کنعانی


تحلیلی بر وضعیت توزیع و خوشه بندی توسعه یافتگی منطقه ای در استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 115-128

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ