کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تغییرات زمانی-مکانی نمایه حدی امواج گرمایشی و سرمایشی در ایران

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 105-121

10.30488/gps.2023.395521.3640

آذر بیرانوند؛ مهدی دوستکامیان؛ سوسن حیدری؛ مسعود گودرزی


تحلیل فضایی تداوم بارش‌های جوی دورۀ سرد سال در ایران در بازۀ آماری (1987-2016)

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 41-54

10.30488/gps.2020.178604.3027

مریم ثقفی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی؛ غلامرضا براتی


تحلیل زمانی – مکانی توفان‌های تندری در ایران

دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 213-232

10.30488/gps.2019.91873

فیروز مجرد؛ جعفر معصوم پور؛ سمیرا کوشکی؛ مرتضی میری


خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه‌بندی فازی (FCM)

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 113-124

10.30488/gps.2019.90113

همت اله رورده؛ جمال قاسمی؛ یدالله یوسفی؛ زهره قاسمی


ارزیابی تغییر دمای بیشینه و کمینه فصلی ایران

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 1-10

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی؛ محمود سلطانیان


بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس(1385-1355)

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 23-45

صدیقه لطفی؛ کیومرث ایراندوست؛ ادریس باباخانزاده