تعداد مقالات: 503

101. تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکو توریسم مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندورود

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 45-58

سیدحسین حسینی؛ فرامرز بریمانی؛ مهدی رمضانزاده


104. واکاوی آسیب های اجتماعی در محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه سه شهر ساری)

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 47-60

محمدعلی فیروزی؛ مسعود مدانلو جویباری


105. مقایسه و اعتبار‌سنجی دو رویکرد بهینه‌سازی کاربری‌ها در آمایش سرزمین شهرستان گرگان

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 47-60

فاطمه جهانی شکیب؛ طاهره اردکانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


106. تحلیلی بر نابرابریهای توسعه بهداشتی و سلامت در منطقه البرز جنوبی

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 49-68

محمد میره ای؛ هادی علیوردیلو؛ سهراب امیریان؛ محمود علیوردیلو


108. تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار)

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 51-66

خدیجه صادقی؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ سیروس قنبری


112. سنجش رضایتمندی از شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید مهاجران)

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 53-68

حسین حاتمی نژاد؛ لیلا محمدی کاظم آبادی


113. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 53-64

سعید ملکی؛ محمدجواد کاملی فر؛ زهرا کاملی فر


114. پیش‌بینی تغییرات هندسی پیچان‌رودهای رودخانه زهره

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 53-62

10.30488/gps.2020.91911

مریم احمدزاده؛ هیوا علمی زاده؛ علی دادالهی سهراب


116. تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 55-82

جعفر میرکتولی؛ رضا بارگاهی؛ سیده زهرا عقیلی


117. منابع آب و نقش آن در توسعه پایدار منطقه ای (مورد مطالعه منطقه بادرود اصفهان)

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 55-66

رحمت اله منشی زاده؛ سعید صالحیان


122. تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان با استفاده تطبیقی از تکنیک‏های PROMETHEE و SAW

دوره 2، شماره 4، تیر 1391، صفحه 57-74

محسن احدنژاد روشتی؛ محمدجواد نوروزی؛ ایوب قادری؛ مهدی چراغی