دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 1-223 
تحلیلی بر نابرابریهای توسعه بهداشتی و سلامت در منطقه البرز جنوبی

صفحه 49-68

محمد میره ای؛ هادی علیوردیلو؛ سهراب امیریان؛ محمود علیوردیلو


بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت استراتژیک در شهرستان گرگان

صفحه 69-82

راضیه مصدق؛ محمدعلی احمدیان؛ حمید جعفری؛ مهدی جهانی


تحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده(مورد: شاهین‌دژ)

صفحه 83-100

رحیم سرور؛ نوبخت سبحانی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری


تعیین زاویه بهینه پنل های خورشیدی در جزیره کیش

صفحه 199-210

عباسعلی آروین اسپنانی؛ بهرام نجف پور؛ علیرضا ترنجی