دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 1-276 
تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلان‌شهر مشهد، با رویکرد آینده‌پژوهی

صفحه 17-36

10.30488/gps.2019.100310

سید مصطفی حسینی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزا شکوهی؛ امید علی خوارزمی


سنجش مطلوبیت مبلمان خیابانی شهر ارومیه با رویکرد جنسیتی

صفحه 195-208

10.30488/gps.2020.106013

علیرضا سلیمانی؛ ائلناز ضرغامی سلطان احمدی؛ پروانه دیوبند