دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 1-220 

مقاله علمی پژوهشی

ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ گردشگری

صفحه 1-18

10.30488/gps.2020.249129.3307

علی حاتمی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ صادق برزگر؛ پری شکری فیروزجاه


تحلیل شاخص‌های عدالت فضایی در ساختمان‌های بلندمرتبه گرگان

صفحه 119-132

10.30488/gps.2021.256295.3326

سیدکامبیز لطیف عقیلی؛ جعفر میرکتولی؛ غلامرضا جانباز قبادی