دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 1-212 
ارزیابی وضعیت اقلیم گردشگری استان آذربایجان غربی

صفحه 85-98

امامعلی عاشری؛ اسماعیل صفرعلی زاده؛ رباب حسین زاده


سنجش اثرات گردشگری ساحلی بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی استان گیلان

صفحه 145-160

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ یاسر رمضان نژاد؛ مهدی پورطاهری


تبیین الگوی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور

صفحه 209-226

زهرا اطهری؛ غلامرضا پزشکی راد؛ عنایت عباسی؛ امیرحسین علی بیگی