مدل‌سازی تأثیرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی و شهر خلاق در شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 49-60

10.30488/gps.2019.100765

محسن شاطریان؛ رسول حیدری سورشجانی؛ ژیلا ورفی نژاد


ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی


واکاوی رفتار و تغییرات بسامد رخداد امواج گرمایی شهر اهواز

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 137-150

faeghe almasi؛ تقی طاوسی؛ نسرین حسین آبادی


بررسی و تحلیل روند بارش سالانه و تابستانه استان گلستان

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 141-150

مهری اکبری؛ وحیده نودهی


سنجش اثرات گردشگری ساحلی بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی استان گیلان

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 145-160

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ یاسر رمضان نژاد؛ مهدی پورطاهری


بررسی و سنجش راهکارها و سیاست‌های مؤثر در مدیریت اراضی رها شده شهری (نمونه موردی شهر ایلام)

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 145-162

مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان


بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلات)

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 149-162

مجید ابراهیمی؛ محمود حبیب اللهیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ حمید نژاد سلیمانی


مکانیابی ‌پناهگاههای شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل. مورد مطالعه: شهر کوهدشت

دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 149-162

10.30488/gps.2019.91914

مصطفی محمدی ده چشمه؛ مهدی علیزاده؛ علیرضا پرویزیان


واکاوی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه‌های آبخیز استان لرستان)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 151-164

علیرضا تجری؛ منوچهر بابانژاد؛ فاطمه کاردل؛ کریم سلیمانی