تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 25-51

کرامت‌اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری


برنامه‌ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک‌های سوات و باتلر)

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 25-42

علی شمس الدینی؛ زهرا امینی؛ الناز پیروزی؛ مریم رضایی


ارزیابی قابلیت پیاده‌مداری محلات مسکونی با رویکرد رتبه بندی و پهنه بندی. مطالعۀ موردی: شهر اندیشه

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 17-34

10.30488/gps.2020.91047

احد شعبان پور؛ مریم جعفری مهر آبادی؛ اسماعیل آقایی زاده


تحلیل اثرات عوامل محیطی و اقتصادی بر تنوع شغلی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش یونسی شهرستان بجستان)

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 19-36

محمود رضا میرلطفی؛ سید امیر محمد علوی زاده؛ میثم بندانی؛ مینا یارمحمدی


تبیین جغرافیای فنی و معرفتی برای پایداری انجیرستان های فارس

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 27-41

منصور شاه ولی؛ فهیمه ابراهیمی


تحلیل و ارزیابی توسعه سکونتگاهی در نواحی شهری استان آذربایجان شرقی با ترکیبی نوین از روش های تصمیم گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 28-54

ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻓﺮﺟـﻲﺳـﺒﻜﺒﺎر؛ علی حسینی؛ غدیر عشورنژاد؛ هادی سلیمانی؛ مهدی شیری پور؛ واحد احمدتوزه


تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر)

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 31-44

10.30488/gps.2022.292180.3424

محمدرضا اخوان عبداللهیان؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ تکتم حنایی؛ فاطمه محمدنیای قرائی


پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای مختلف تئوری آموزش آماری منطقه نیشابور

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 35-50

الهه اکبری؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم تقوی مقدم


تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 35-46

سعید ملکی؛ مژگان ثابت تیموری؛ مصطفی امیرفخریان؛ معصومه توانگر


بررسی تاثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 35-52

علی اکبر عنابستانی؛ صدیقه بهزادی؛ الهه انزایی