تحلیل و برآورد آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 73-88

خدارحم بزی؛ نوشین صادقی؛ علیرضا خواجه شاهکویی؛ حامد رضایی


تحلیل و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تمرکز و جدایی گزینی اقتصادی در شهر اردبیل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 73-94

10.30488/gps.2022.312714.3469

مریم جامی اودولو؛ محمدحسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


آسیب پذیری عناصر کالبدی سکونتگاه های روستایی در مناطق زلزله خیز

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 75-99

محمود فال‌سلیمان؛ محمد حجی پور؛ کمال جمشیدی


ارزیابی سنجه‌های پایداری در شهرهای کوچک. مطالعه‌ی موردی: شهرهای کوچک استان مازندران

دوره 4، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 79-100

اسداله دیوسالار؛ زهره فنی؛ رحمت‌اله فرهودی؛ صادق برزگر


مدل سازی و برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در حوزه آبخیزچهاردانگه (استان مازندران)

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 79-94

10.30488/gps.2019.85833

زینب تیموری یانسری؛ سیدرضا حسین زاده؛ عطااله کاویان؛ حمیدرضا پورقاسمی


ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه‌ موردی کلان شهر تبریز

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 82-101

شهریور روستایی؛ الی ناز بابایی؛ زهرا کاملی‌فر


بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 83-105

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ علی‌اکبر تقی‌پور


ارزیابی نقش توسعه اجتماعی در تحکیم حس مکانی (مطالعه موردی: محلات ناحیه 10 شهر سنندج)

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 83-98

کرامت الله زیاری؛ امیر شریفی؛ کیومرث نعیمی


بررسی مکان گزینی مسکن و اثرات آن بر الگوهای توسعه شهری

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 87-101

ژیلا سجادی؛ حسن پارسی‌پور


تحلیل فضایی رویکردهای مداخله کالبدی در بافت فرسوده شهر باغملک

دوره 4، شماره 13، آبان 1393، صفحه 95-112

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ علی شجاعیان؛ سهیلا نظری


ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لند فرم‌ها مطالعه موردی منطقه پنج دانگ ساری با مدل پرالونگ

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 153-168

فاطمه اسلام فرد؛ محمد رضا علیزاده؛ محمد علی علم الهدی؛ فرزانه فرحی


تحلیل تطبیقی شهرهای ایران با تأکید بر شهر دوستدار کودک (مورد پژوهی: کلانشهرهای تهران و اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.30488/gps.2024.430897.3704

رومینا اعلمی؛ جمیله توکلی نیا؛ حسن محمدیان مصمم